MAKI NAWA GARE KU A BAKANDAMIYA?

Kuna iya tara maki ta hanyar yin abubuwa da dama, kuma yawan makinku na nuna irin yawan gudumawa ne da ku ke bayarwa.

Credits

FAQ

You can use Credits to send virtual gifts to your friends on birthdays, festivities, celebrations, weddings, etc. Also you can purchase goods at Store... more

Top Members