Polls

Lawi Yusuf Maigidan Sama's Polls

Aure

Cikin waɗannan jerin mutane a aure wanne ne ya fi shiga hidima kafin aure ?
Show Results  |  Share  |  Report  |  8 votes  |  1,193 views

Comments